Đào tạo Vận hành

Vietnam Rental tự hào là Đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được thừa nhận về khả năng đào tạo và cung cấp chứng chỉ người vận hành thiết bị nâng người MEWPs theo tiêu chuẩn Quốc tế.

Genie Lift Pro và IPAF đã cùng hợp tác với TNC - Vietnam Rental để giúp sức mang lại cho Việt Nam những người vận hành xe nâng người được đào tạo bài bản, an toàn theo các tiêu chuẩn cao nhất của Thế giới.

Vietnam Rental hoàn tất khóa đào tạo

Vietnam Rental® - Cho thuê Xe nâng người - Access Equipment Rental